Hieronder kun je jezelf,  je zoon of dochter inschrijven voor één of meerdere lessen.

Dansles
PeuterdansKleuterdanskleuterballet
Peuterdans ouder&kindJazz/Show/StreetMusicalklas
StreetdanceHiphopKlassiek/Modern
G-DansModern/Jazz voor volwassenBodyshape voor volwassenen
Zumba voor Volwassenenstreetdance voor Volwassenen50+ Fit

Dag

Tijdstip

Machtiging
Hierbij meld ik onderstaande persoon aan als lid van DANSJA en machtig ik DANSJA om het verschuldigde lesgeld van mijn rekening af te laten schrijven. Ik conformeer mij aan de algemene voorwaarden en de betalingsregeling zoals omschreven staat op www.dansja.nl. Het verschuldigde lesgeld wordt d.m.v. doorlopende SEPA machtiging van uw rekening afgeschreven. Terugboekingstermijn geschiedt 5 dagen. Opzegging kan schriftelijk naar DANSJA gestuurd worden. Deze moet uiterlijk 1 maand vóór het begin van het nieuwe blok (dus voor 1 december, voor 1 maart of voor 1 augustus) door DANSJA ontvangen zijn.

Gegevens ouder/voogd (indien van toepassing)

Voornaam

Achternaam

Gegevens leerling

Voornaam

Achternaam

Adres


MeisjeJongen

Geboortedatum

School

Groep

Continurooster
janee

Danservaring
janee

Indien ja, hoe lang?

E-mailadres

Telefoonnummer


Rekeningnummer [IBAN]

Naam rekeninghouder

Betaalwijze
In 3 termijnenJaarbetaling

Bijzonderheden die wij moeten weten (blessures e.d.)

Algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.