Klassiek ballet

Klassiek 6+ en 9+

Elke groep heeft verschillende doelen die aan het eind van het jaar behaald zullen worden door de leerlingen, in lijn met de opbouw van de Vaganova methode. De doelen zijn passend voor de desbetreffende doelgroep, bij de kleuters zijn dit dus zeker andere doelstellingen dan bij de tieners. Aan het eind van het jaar krijgt elke leerling een papier met daarop de doelen van dat jaar, of deze behaald zijn, en persoonlijke feedback van de docent. Dit zal een procesbeoordeling zijn over het gehele jaar. Op deze manier wordt er ergens naar toe gewerkt in de lessen om deze op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, en kan elke leerling uitgedaagd worden in de lesstof.

Klassiek + eventueel Spitzen 12+

Dit is een les van 1,5 uur. Het eerste deel van de les wordt gebruikt voor een gewone klassiek balletles, een barre, midden en diagonaal. Het tweede deel van de les bestaat uit verschillende onderdelen en de hele les wordt er gewerkt vanuit de Vaganova techniek, een Russische ballettechniek. Voor de leerlingen die op spitzen dansen wordt er getraind op spitzen, leerlingen die nog niet op spitzen zitten worden voorbereid om op spitzen te gaan en leerlingen die niet op spitzen willen of kunnen, krijgen andere oefeningen, bijvoorbeeld grote sprongen of het maken van een duet. Er wordt in de les gewerkt naar de behoefte van de leerlingen en er wordt gestreefd om de leerlingen op een hoger niveau te krijgen. Iedere leerling wordt persoonlijk uitgedaagd. Af en toe zal het voorkomen dat de leerlingen die op spitzen dansen de barre op spitzen zullen doen en dat het tweede deel van de les gebruikt wordt om ergens anders aan te werken. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, die dit zelf ook willen, op spitzen te krijgen en de lessen gevarieerd en dus voor de verschillende niveaus in te delen.

Een proefles aanvragen kan via deze link: Proefles aanvragen